SENSORY TİME


SENSORY TİME

Duyusal oyunlar çocukların bütün duyularını harekete geçiren ve böylelikle çocukları keşfetmeye cesaretlendiren oyunlardır. Peki, bu duyular nelerdir? Dokunma, görme, tatma, işitme ve koklama hepimizin aklına gelen duyulardır. Ancak son zamanlarda önemi daha da anlaşılmış iki duyu bulunmaktadır: Vestibüler duyu ve proprioseptif duyu.

Vestibüler duyu, bizlere uzaysal konumunuzla ilgili bilgi vererek, denge ve motor koordinasyonumuza liderlik etmekle görevlidir. Vestibüler duyu sayesinde hem kendi konumumuzu hem de bizle ilişkili olan nesnelerin konumu hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Proprioseptif duyu ise bize kendi hareketlerimiz ve vücut pozisyonumuz ile ilgili bilgi vermektedir. Daha açık konuşmak gerekirse, oturmamız, kalkmamız, bavul taşımamız, düzgün bir şekilde koşmamız, engellerin üstünden atlamamız hep proprioseptif duyudan gelen bilgiler ile sağlanmaktadır. Okulumuzda yaptığımız aktivitelerle öğrencilerimizin duyusal alanlarını destekleyerek oyun içinde öğrenmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz.