Hakkımızda

Hakkımızda

MİSYONUMUZ:

Bütün çocukların birbirinden özel ve kıymetli olduğu bilinci ile onların zihinsel ve bedensel temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde en iyi eğitimi sunmaktır.

IQ KİDS ANAOKULU ‘ nda öğrenciler bilgiyi ezbere dayalı olarak değil araştırarak, sorgulayarak , yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Çocuklar, öz güveni ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.VİZYONUMUZ:

Anaokulu kavramının mevcut standartlarını yükselterek ailelerin bir parçası olmak, çocuklarımızın ve velilerimizin hafızalarında bir ömür yer tutmaktır. Bu bağlamda hedefimiz;

– Çocuklara gerekli ortamları hazırlayarak, onların plan oluşturma, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve özgüvenlerini geliştirmelerine olanak tanıyan,
– Çocuğun öğrenmede etkin, karar verici öğretmeninin ise daha pasif , teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı görev üstlenmesini sağlayan
– Çocuğun öğrenmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan
– Çocuklara daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitimi veren,
– Toplumun özelliklerine uygun,
– Velilerimizin bizimle olmaktan mutluluk duyduğu
– Personelinin, velilerin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, sosyal sorumluluk projelerine daima destek olan ve sürekli gelişim gösteren bir okul olmaktır.