GEMS EĞİTİM YAKLAŞIMI


GEMS EĞİTİM YAKLAŞIMI

Araştırmalar, erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazırbulunuşlulukla ilgili becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Bu düşünceden doğrultusunda, “GEMS Eğitim Yaklaşımı” programımızda önemli bir yer teşkil etmektedir. “Great Exploration in Math and Science” sözlerinin kısaltması olan GEMS kelimesi, Türkçe olarak “Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler” şeklinde çevrilmiştir. Bu program California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde oluşturulmuştur. Sürekli gelişime açık, etkili, esnek ve kaliteli olan GEMS Programı sayesinde heyecan verici fen ve matematik etkinlikleri sınıflara taşınmıştır.

GEMS Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanır, böylece bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atılmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda, yaşayarak öğrenir.

GEMS Programı; “gözetimli keşif” yöntemi ile çocukların ön planda olduğu, doğrudan katılım sağladığı, eleştirel düşündüğü, kendini özgürce ifade ettiği, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anladığı bir sınıf ortamı sağlamaktadır.

GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?

· Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak

· Çocukların, fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak

· Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek

· Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak