FEN VE MATEMATİK ÇALIŞMALARI

FEN VE MATEMATİK ÇALIŞMALARI Fen etkinliklerimizde çocuklarımızın bilimsel düşünmelerine, yaparak yaşayarak öğrenmelerine, gözlem ve deney yapma yeteneklerini, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılır. Sınıf öğretmenleri eşliğinde matematik eğitim hedefleri baz alınarak çocukların kavram gelişimlerini destekleyici çalışmalar, eğlenceli uygulamalarla yapılmaktadır. Bu çalışmalar ritmik sayma, eşleştirme, gruplama, benzerlik-farklılık, sıralama gibi bilişsel becerilerini destekleyecek etkinlikleri kapsamakta; eğlenceli oyunlarla ve aktivitelerle çocuklarda matematiğe karşı ilgi uyandırmayı amaçlamaktadır.