DEĞERLER EĞİTİMİ


DEĞERLER EĞİTİMİ

Sosyal hayatta, bir arada yaşayabilmek için gereken ‘değerler’ yine sosyal yaşantı içinde, yaşayarak edinilebilir. Çocuklar birbirleri ile karşılaştığında selamlaşmayı, kişisel sorumluluklarını, özel durumlarda birbirini kutlamayı, ulusal bayramlarda aynı coşku ile sevinç duymayı, toplum içinde var olan rolleri ve bu rollerin önemli fonksiyonlarını yine yaşayarak öğrenebilir, yaşam becerisine dönüştürebilirler.

Okulda uyguladığımız aktivitelerde öğrencilerimize; selamlaşma, çevre bilinci, doğruluk, konuşma ve dinleme becerisi, sorumluluklarımız, işbirliği, sevgi, saygı, hoşgörü konularında, hikâye, dramatizasyon ve oyun aktiviteleri yapma ve günlük yaşam içinde uygulama fırsatları yaratılmaktadır. Çocukların yaşları doğrultusunda sebep sonuç ilişkileri kurarak, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışarak ve sorumluluk alarak, güçlü bir birey olmak için gereken becerileri edinmek üzere aktif rol almaları sağlanır.