ÇOKLU ZEKÂ EĞİTİM YAKLAŞIMI


ÇOKLU ZEKÂ EĞİTİM YAKLAŞIMI

Howard Gardner´in geliştirdiği “Çoklu Zekâ Kuramı”, öğrencinin mantıksal-matematiksel, sözel-dilsel, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, bedensel-kinestetik, sosyal-içsel ve doğacı zekâ alanlarında mümkün olduğunca eş zamanlı gelişmesini ve bu zekâ alanlarını kullanabilmesini gerektirir.

“Çoklu Zekâ Kuramı” çerçevesinde yürütülen programımızla, çocuklarımızın sahip olduğu tüm zekâ alanlarını eşit düzeyde destekleyebilmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda farklı öğretim yöntemlerini kullanarak her çocuğun her şeyi öğrenebilmesi, daha fazla yeteneğinin olduğu zekâ alanlarının tespit edilmesi, diğer zekâ tiplerini geliştirilebilmesi, çok yönlü düşünmenin sağlanabilmesi için okulumuzda tüm zekâ tiplerine hitap edecek eğitim-öğretim uygulamalarına yer verilmektedir.